WELKOM BIJ FYSIO EN MANUELE THERAPIE ANGELSLO-EMMEN      H.F. VISSCHER

WELKOM | DE THERAPEUT | DE PRAKTIJK | MANUELE THERAPIE | CONTACT

PRAKTIJK
WERKWIJZE
HUISREGELS
TOEGANKELIJKHEID
KOSTEN EN
EIGEN RISICO

KWALITEIT

 


kosten en eigen risico 2016


Iedereen heeft in 2016 een eigen risico van €385,- voor zorg die in het basispakket zit. Dit geld niet voor kinderen onder de 18 jaar.

De overheid heeft een zogenaamde chronische lijst van aandoeningen gemaakt, die in het basispakket zit.
Voor patiλnten met een aandoening -die op deze chronische lijst voorkomt- is bepaald dat de eerste 20 zittingen buiten de basisverzekering vallen.

Dit betekent dat u zich hiervoor kunt verzekeren via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Dit kost uiteraard extra geld en vrijwel alle zorgverzekeraars hebben diverse aanvullende mogelijkheden.

Voor de niet-chronische fysiotherapie kunt u zich verzekeren via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben fysiotherapie en manuele therapie in hun aanvullende pakketten opgenomen.

Indien u niet aanvullend bent verzekerd of uw behandelingen in de aanvullende verzekering zijn op, dan zijn de kosten als volgt:

Zitting fysiotherapie

€30,00

Zitting manuele therapie

€41,00

Lange zitting bij complexe of meervoudige zorgvragen

€57,00

Telefonische zitting

€12,50

Screening

€12,00

Intake en onderzoek na screening

€41,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€41,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€58,00

Toeslag voor uitbehandeling

€16,00

Inrichtingstoeslag

€ 8,75

Niet nagekomen afspraak

€26,50

Eenvoudige korte rapporten

€25,50

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten

€47,00